Skip to main content

Bullermätning

Har ni en bullrig arbetsmiljö och vill veta vilka åtgärder ni behöver för att komma tillrätta med problemet? Är ni en företagshälsovård som behöver ytterligare resurser i erat dagliga arbete?
Buller förekommer överallt och det finns tydliga riktlinjer för buller författade av Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten. Vi utför buller-akustikmätning på buller från industri, trafik, arbetsplatser, eller annan bulleralstrande verksamhet. Våra arbetsmiljöingenjörer har goda kunskaper om gränsvärden, mätstrategier och riktlinjer som rör buller.

Vi skriver fackmannamässiga rapporter över bullermätningar som godtas av alla myndigheter och kommuner samt innehåller all relevant information som rör bullermätningen.

Vill ni komma i kontakt med våra arbetsmiljöingenjörer för att se hur vi kan samarbeta kring er bullersituation? Kontakta oss på buller@safeear.se

Kontakta oss på buller@safeear.se