Skip to main content

Formgjutna jakthörselskydd

Djup koncentration, tysta andetag. Ett knakande ljud från en kvist som bryts. Plötsligt rör sig djuret snabbt och du måste ta ett snabbt beslut.

När skottet går utsätts du för en skadlig ljudnivå om du inte har dina hörselskydd på plats. Ett skott räcker för att du ska kunna drabbas av en hörselskada. Hinner du sätta på dig dina kåpor i stundens hetta?

HA Active

SafeEars lösning  HA Active är ett formgjutet hörselskydd som bekvämt sitter på plats hela jaktdagen. Formatet i örat gör att kolven inte slår bort skyddet vid anlägg. Dess elektronik förstärker så du hör kvistarna som knäcks samtidigt som det skyddar din hörsel. På mindre än 10 millisekunder sänks förstärkningen vid kraftiga ljud för att så fort som ljudstyrkan är på oskadlig nivå förstärka igen.

HA Active har dessutom möjligheten att kompensera för en mild till måttlig hörselnedsättning i 12 justerbara kanaler och ge dig med en hörselnedsättning tillgång till ljud som du missat.

HA Active finns i 2 olika formgjutna storlekar.

Active Pro

Active Pro 312 har 312-batteri som ger 120 timmars drifttid, volymkontroll och telespole. Formatet är i fullconcha vilket innebär att det täcker hela conchan och ger maximal dämpning och stabilitet. Denna version har inbyggd telespole för att kunna kommunicera med jaktradion med trådad eller trådlös slinga.

Active Pro 10 använder ett mindre 10-batteri som ger en driftstid på 60 timmar. Trots sitt lilla format finns en volymkontroll för att kunna justera volymen. Active pro 10 är litet och sitter mestadels i hörselgången.

Både Active Pro 312 och 10 kan utrustas med sladd mellan för att minimera risken för förlust.

Är du intresserad?

Kontakta SafeEar på kontakt@safeear.se eller någon av våra återförsäljare direkt. För att hitta din närmsta återförsäljare gå till vår återförsäljarsida.

Hitta din närmsta återförsäljare