Skip to main content
1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning som påverkar deras vardag. Den absolut vanligaste orsaken till en hörselnedsättning är åldersrelaterat. Men, upp till 10% av alla hörselnedsättningar, 150.000, har antingen uppkommit eller förvärrats av buller på arbetsplatsen.
Vi som jobbar med SafeEar har sett hur en hörselnedsättning påverkar både fysisk och psykisk hälsa.
Ur det föddes en tanke på att vi vill jobba mer med förebyggande hörselvård för att i första hand undvika att man drabbas, och i andra hand upptäcka hörselnedsättningar så tidigt som möjligt. SafeEar är därför uppbyggt ur ett helhetsperspektiv. Från att upptäcka buller till att skydda hörseln till att rehabilitera hörselskadan om det redan är för sent. Detta gäller både för privatpersoner och företag. Oavsett vart i livet man utsätts för buller kan SafeEar hjälpa till att förebygga och skydda.
Grundtanken med SafeEar är att alla i organisationen ska ha en kunskap om hörsel och buller. Oavsett vilken representant våra kunder möter får de träffa en expert med kompetens kring hörsel eller buller.
Våra VD och våra medarbetare som ni träffar i support och logistik är alla Leg. Audionomer. De har under lång tid jobbat med hörselrehabilitering och tar nu hand om SafeEars kontakter med återförsäljare.
Våra lokala återförsäljare är noggrant utvalda för att erbjuda hörselkompetens på nära håll. I samarbete med vår leverantör och andra experter utbildar vi oss fortlöpande kring hörsel ,produkter, buller och hur vi kan utöka vårt erbjudande till privat- och företagskunder.
Vår leverantör av hörselskydd Hörluchs, www.hoerluchs.com är Tysklands största tillverkare av formgjutna hörselprodukter. Med 140 anställda i utveckling och produktion tillverkar de premiumprodukter som är utvecklade och tillverkade internt för bästa kvalitetskontroll. Hörluchs har över 4000 återförsäljare i Europa och kan med rätta kallas för experter i sitt gebit.
Våra arbetsmiljöingenjörer är utbildade inom arbetsmiljö och hälsa och har en specifik mätutbildning för buller.
SafeEar, hörselkompetens, hörselhälsa och hörselskydd.