Skip to main content

SafeEar för kommuner, företag och företagshälsovård. Mer än bara hörselskydd.

Vi tillverkar hörselskydd av Premiumklass, men vi vet att för att skydda dina medarbetares hörsel krävs mer än bara hörselskydd.  Ni behöver, förutom ett skydd, en leverantör som kan bidra med hörsel- och bullerkompetens och kan utbilda era medarbetare i hörselhälsa.
Tyvärr används hörselskydd i snitt bara 40% av den tid era medarbetare behöver skydda sin hörsel.
Tar man av sig hörselskyddet även under kortare stunder minskar skyddseffekten drastiskt. Ett hörselskydd med 30 dB dämpning som inte bärs under 10% av arbetsdagen ger bara en skyddseffekt motsvarande 10 dB.
Undersökningar visar att utbildningar kring hörsel och vikten av att bära hörselskydd signifikant ökar medarbetarnas förståelse varför man ska använda hörselskydd 100% av den tid man befinner sig i bullriga miljöer. Våra lokala återförsäljare kan på plats eller digitalt utbilda er personal i hörsel och buller.
SafeEars arbetsmiljöingenjörer är specialiserade på akustik- och bullermätningar, kontrollåtgärder och kraven från bullerföreskrifterna. Vi kartlägger eran bullerexponering i syfte att identifiera både riskerna för medarbetarna samt vilka åtgärder som måste vidtas om det uppmätta värdet befinner sig över de olika gränsvärdena. Allt buller är inte hörselskadligt men kan vara tröttande, ta kontakt med oss för att ta reda på hur vi kan gör sen skillnad för er.
Ni behöver en leverantör som förstår vikten av att era medarbetare inte behöver lämna arbetet för att gjuta sina hörselskydd. Våra lokala återförsäljare kommer till er (visst antal krävs beroende på återförsäljare) och tar hand om er personal på plats.
Ni behöver en utprovare som har möjlighet att vid behov kontrollera era medarbetares hörsel tids- och kostnadseffektivt. Våra återförsäljare är Leg. Audionomer med en 3-årig utbildning som på bästa sätt kan ta hand om er hörselhälsa.
Helhetssynen på era medarbetares hörselhälsa gör att SafeEar enbart arbetar med Legitimerade Audionomer. Audionomer är experter på hörsel vilket gör att vi vid behov kan se till att varje enskilt par på riktigt är individuellt anpassade för maximalt skydd och hörbarhet. I kombination med våra arbetsmiljöingenjörer ger det oss en fullständig kompetens kring era medarbetares bullerskydd och hörselhälsa.
Kontakta oss på SafeEar för att vi gemensamt ska ta hand om era medarbetare.

SafeEar, hörselskydd, hörselhälsa och hörselkompetens.