Skip to main content

Hörseltekniska hjälpmedel på jobbet

Även trots att vi anstränger oss till vårt yttersta med att leverera premiumhörselskydd för alla så är det många som har en hörselnedsättning. I yrkesverksam ålder finns ca 770 000 personer i åldern 16-64 år som självs uppger att de har en hörselnedsättning som påverkar dom i deras vardag.

Även med bra hörapparater hamnar man ibland i situationer där hörseln inte räcker till och man får anstränga sig för att höra allt korrekt. I din arbetsvardag kan det betyda att du inte klarar av att prestera som du själv vill vilket kan leda till en onödig stress.

För att underlätta behövs ofta hörseltekniska hjälpmedel på jobbet. Det kan vara för att höra bättre vid möten, konferenser eller andra situationer där förutsättningarna är svåra.

SafeEars utvalda återförsäljare utför behovsutredningar för att se om du förutom hörapparater även behöver ytterligare hjälpmedel. För att du ska vara säker på att eventuella hjälpmedel fungerar för just dig görs detta oftast på din arbetsplats. Utredning görs efter beslut från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen där man kan ansöka om kostnadstäckning för utredning och hjälpmedel.

Om vi kommer fram till hjälpmedel som passar dig och din situation hjälper SafeEars återförsäljare, efter godkännande från Försäkringskassan, till med installation och utbildning. En korrekt installation och information kring dina hjälpmedel är av yttersta vikt för att de ska fungera optimalt.

Kontakta oss på arbetshjalpmedel@safeear.se